poverty research paper photo essay tagalog tungkol sa droga